top of page

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้ดำเนินการติดตั้งปั๊มซัมเมอร์สน้ำบาดาลปะปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยนาโสม

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๕.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้ดำเนินการติดตั้งปั๊มซัมเมอร์สน้ำบาดาลปะปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยนาโสมดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page