top of page

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๐๙.๐๐ น.นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมเพื่อเชิญไปประดิษฐานให้ข้าราชการและประชาชนได้เคารพสักการะ เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ณ โดมอาคารกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กรดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page