top of page

อบต.ดงมะรุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๐๙.๐๐ น. อบต.ดงมะรุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะรี หมู่ที่ ๓ บ้านเนินจันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านย่านตาขาว หมู่ที่ ๙ บ้านดงหนาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงตาดำและ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมะรุม ในพื้นที่ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page