top of page

ฝ่ายป้องกัน

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

๐๙.๓๐ น.ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๗ บ้านวังไผ่ และหมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เจริญ จำนวน ๓ จุด


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page