top of page

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดภาคเรียน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดภาคเรียน

  •  ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง

  •  ไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็ก

  •  ป้องกัน สำรวจ และปิดจุดเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็ก

  •  สอนเด็กเรียนรู้อันตรายเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำ

  •  กำหนดพื้นที่ในการเล่นของเด็ก

  •  สอนเด็กป้องกันตนเอง

  •  ฝึกเด็กให้มีทักษะป้องกันตนเองเมื่อผลัดตกน้ำ

#รู้ทันภัยกับปภดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page