top of page

โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

        เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page