top of page

โครงการอบรมเยาวชนอาชีพสานตะกร้าหวายเทียม

โครงการอบรมเยาวชนอาชีพสานตะกร้าหวายเทียม : 7-8 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเยาวชนอาชีพสานตะกร้าหวายเทียม ให้กับกับกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลดงมะรุม เพื่อฝึกทักษะ สามารถสร้างอาชีพให้กับเยาวชนตำบลดงมะรุม โดยมี กศน.ตำบลดงมะรุม และสภาองค์กรชุมชนตำบลดงมะรุม ร่วมสนับสนุน ภายใต้สถานการณ์ป้องกันควบคุมโรคโควิค-19 อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2564


ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page