top of page

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง รวมมถึงประชาชน เยาวชน ส่วนราชการในเขตตำบลดงมะรุม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เช่น การเต้นแอโรบิคเพื่อการยืดกล้ามเนื้อก่อนการทำงาน และการเล่นเปตอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ดู 2,173 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page