top of page

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

ในวันอังคารที่ 9 พ.ค. 25666 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง และนักศึกษามหาลัยเกษตรศาสตร์ และจนท.อาสาปศุสัตว์ตำบลดงมะรุม ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 หมูที่ 6 หมู่ที่ 7 เฉพาะวัดโชคอำนวยธรรม หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12


เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว (ฟรี) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


***สำหรับหมู่ที่บ้านที่ลงพื้นที่ไปนี้ ขอแจ้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ที่มาไม่ทันตามกำหนดการสามารถมารับวัคซีนได้ที่อบต. พร้อมนำภาชนะทึบแสงมาใส่วัคซีนด้วยนะคะ

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page