top of page

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ หมู่ ๑ หมู่ ๓ และหมู่ ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ตำบลดงมะรุม ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตินราชนารี ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 1 วัดเกาะรี หมู่ที่ 3 วัดเนินจันทร์ และหมู่ที่ 4 วัดย่านตาขาว
ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page