top of page

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ ๒ หมู่ ๙ หมู่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ตำบลดงมะรุม ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๒ วัดดงมะรุม หมู่ที่ ๙ วัดดงหนาม และหมู่ที่ ๑๐ วัดดงตาดำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page