top of page

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้จัดทำโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยร่วมทำความสะอาดหมู่ที่ 2 วัดดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page