top of page

โครงการฝึกอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะรุม

โครงการฝึกอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว : 24 สิงหาคม 2564 นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จัดทำโครงการฝึกอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับประชาชนตำบลดงมะรุมของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะรุม ภายใต้สถานการณ์ป้องกันควบคุมโรคโควิค-19 อย่างเข้มข้น จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน รวม 60 คน ระหว่างวันที่ 19 - 26 สิงหาคม 2564ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page