top of page

โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียม

อบต.ดงมะรุม และ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะรุม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียม โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.2565 ณ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี


ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page