top of page

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นทรายกำจัดลูกน้ำ (ทรายอะเบท) ให้กับ นายกัมปนาท สุขมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งโรงเรียนและในชุมชนตำบลดงมะรุม ทั้ง 12 หมู่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page