top of page

โครงการนโยบายจังหวัดลพบุรีเมืองสะอาด

ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้มีการดำเนินการตามนโยบายจังหวัดลพบุรีเมืองสะอาด โดยมีนายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันทำความสะอาดจัดกิจกรรมในพื้นที่โดยทำความสะอาดวัดเนินจัทร์ หมู่ที่ ๓ ร่วมกับ คุณครู เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินจันทร์

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page