top of page

โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะรุม หมู่ 2 และ หมู่ 10

นายวิชัย วงศ์ศรีไทย ประธานกองทุน ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มอบหมายให้นางกนกกร พรมโลก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำเจ้าหน้าที่กองทุน ฯ รับชำระเงินรายปี เพื่อนำมาบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ หมู่ 2 และ หมู่ 10 วัดดงมะรุม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page