top of page

อบต.ดงมะรุม มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มอบถุงยังชีพเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แก่ประชาชนในตำบลดงมะรุม ตามที่ได้มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันแก่ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ถูกกักกันควบคุมโรค กลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page