top of page

อบต.ดงมะรุม ประชุมชี้แจงโครงการขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-2019

อบต.ดงมะรุม เข้าประชุมชี้แจงโครงการขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ให้แก่ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อบต. และส่งมอบธงชาติ ธงสัญลักษณ์ วปร. ผู้นำชุมชนมอบทุกครัวเรือน เมื่อวันที 21 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

#ลพบุรีต้องรอด


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page