top of page

อบต.ดงมะรุม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ พฤษภาคม - มิถุนายน เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมะรุมทราบ

แจ้งให้เจ้าของสัตว์ที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไป ที่จะขอรับนำวัคซีนไปดำเนินการฉีดเอง ขอให้จัดเตรียมกระติกน้ำใส่น้ำแข็งมาพร้อมด้วยเพื่อให้การเก็บรักษาของวัคซีนมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อมูลการลงทะเบียนสุนัข-แมว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page