top of page

อบต.ดงมะรุม เปิดให้ขอคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบส.ถ./ผ.ถ. 1/5 ได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมขอประชาสัมพันธ์ การขอคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบส.ถ./ผ.ถ. 1/5 โดยทางสำนักทะเบียนกลางสั่งการผู้สมัครหรือผู้ประสงค์ขอคัดสำเนา 1/5 ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอโคกสำโรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยให้ 1/5 ชุดที่ 4ไปถ่ายเอง ขอให้มายื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอโคกสำโรง หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1/5 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


bottom of page