top of page

อบต.ดงมะรุม เตรียมความพร้อมการรับสมัครนายก อบต. และ ส.อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จัดเตรียมสถานที่ จุดคัดกรอง เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.64 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page