top of page

อบต.ดงมะรุม ออกรณรงค์ให้ประชาชนตำบลดงมะรุมให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ร่วมกับ อบต.ดงมะรุม ร่วมมือร่วมใจออกรณรงค์เชิญคนไทยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นำทีมโดย นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยพนักงานอบต. สมาชิกสภาอบต. กำนันตำบลดงมะรุม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดงมะรุม ผู้นำชุมชนตำบลดงมะรุม เชิญชวน ประชาชนตำบลดงมะรุมให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-17.00 น.

"ไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง"

*ศส.ปชต. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page