top of page

อบต.ดงมะรุม ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เชิงป้องกันการทุจริต ปี 2565

อัปเดตเมื่อ 10 ม.ค. 2566

นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม และว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เชิงป้องกันการทุจริต ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2565

ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page