top of page

อบต.ดงมะรุม ผสานพลังกับโรงเรียนบ้านวังไผ่ เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังไผ่ เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน ได้ตระหนักถึงการทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page