top of page

อบต.ดงมะรุม ดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม : 1 กันยายน 2564 นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัด อบต. นำข้าวสาร ไปมอบให้กับครอบครัวนางรำ บุตรรักษา ซึ่งมีฐานะยากจน และพิการขาทั้ง 2 ข้าง และได้มอบวัสดุสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : 1 กันยายน 2564ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page