top of page

อบต.ดงมะรุม ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะรุม ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล
ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page