top of page

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเรื่อง การนำใบกัญชามาประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่

การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอ
.pdf
Download PDF • 1.65MB
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page