top of page

หน่วยงานทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ โดยสำนักงานปกครองอำเภอโคกสำโรง ให้กลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 หน่วยงานทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ สำนักงานปกครองอำเภอโคกสำโรง ออกหน่วยงานบริการประชาชนให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยเน้นบริการให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลดงมะรุม นำโดยท่านณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง, ปลัดงานทะเบียน, นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุม , รองนายก อบต.ดงมะรุม, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.รพ.สพ.ดงมะรุม และ อสม. รวมทั้งสิ้น 4 ราย


ดู 91 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page