top of page

รองปลัด อบต.ดงมะรุม ฯ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการดำเนินงานอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่

ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัด อบต.ดงมะรุม ฯ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการดำเนินงานอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า โรงเรียนบ้านวังไผ่ โรงเรียนบ้านดงมะรุม ซึ่งมีการบริหารจัดการในความเสี่ยงสถานะการณ์โควิค-19 ได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page