top of page

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เข้าสำรวจถนนกรณีมีเสาปักบนถนนเพื่อหาข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ซึ่งทาง สปก.ได้ออกสำรวจไปแล้ว มีการ้ทำรั้วปักขึ้นมาบนถนน โดยมีว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย นางสาวอนุตรา ทาชาติ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดงมะรุม ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page