top of page

รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายกัมปาท สุขมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม ขอรับการสนับสนุนวัสดุป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นทรายกำจัดลูกน้ำ (ทรายอะเบท) โดยนายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการสนับสนุนทรายอะเบทให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม จำนวน 20 ถัง เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page