top of page

มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มอบถุงยังชีพเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แก่ประชาชนในตำบลดงมะรุม ตามที่ได้มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันแก่ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ถูกกักกันควบคุมโรค กลุ่มเสี่ยง



ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page