top of page

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ลงเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบต.ดงมะรุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.จารุวรรณ แก่นทรัพย์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page