top of page

ประชุมสำรวจการรับบริการฉีดวัคซีนโควิค-19ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

ประชุมสำรวจการรับบริการฉีดวัคซีนโควิค-19ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ตำบลดงมะรุม : 27 สิงหาคม 2564 นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจการรับบริการฉีดวัคซีนโควิค-19ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ตำบลดงมะรุม โดยมีผู้บริหาร และ รพ.สต. ดงมะรุม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page