top of page

ประกาศ อบต.ดงมะรุม เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ

ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลดงมะรุม ให้ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ในภาชนะหรือที่ที่ทางราชการจัดไว้

หากพบการกระทำที่เข้าข่ายความผิด ให้แจ้ง อบต.ดงมะรุม เพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป โทรศัพท์ 036-708224 www.dongmaroom.com หรือ Facebook อบต.ดงมะรุม
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page