top of page

ประกาศ !!! องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ขอเชิญชาวบ้านที่เดือดร้อน

ประกาศ !!! องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ขอเชิญชาวบ้านที่เดือดร้อนได้แก่ ประชาชนที่ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเวลาทำงาน ผู้ยากจน ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ และผู้ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิค-19 เพื่อลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนได้กับผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต.ในหมู่ของท่าน โดย แจ้งความประสงค์ เป็นครัวเรือน เอกสารที่ต้องเตรียมมามีดังนี้คือ 1 สำเนาบัตรประชาชน 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณี ผู้ที่เดินทางมาด้วยตนเองไม่ได้สามารถให้ผู้แทนในครัวเรือนมาแจ้งได้ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page