top of page

ประกาศเรื่อง ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564

อัปเดตเมื่อ 21 พ.ค. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564


ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page