top of page

ประกาศเรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ จำนวน ๓ อัตรา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๐๘-๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ:

ประกาศ รับโอนย้าย 3 อัตรา
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 359KB


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page