top of page

นายก อบต.ดงมะรุม นำประชาชน จิตอาสาพัฒนา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารดงมะรุม ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมาชิกสภาอบต.ดงมะรุม ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประชาชน จิตอาสาพัฒนา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารดงมะรุม ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณวัดโชคอำนวยธรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปริมาณต้นไม้ให้สามารถช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ตามมาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนและเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page