top of page

นายก อบต.ดงมะรุม นำทีมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปลูกต้นไม้ ตามมาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมพนักงานส่วนตำบลดงมะรุม ผู้นำท้องถิ่นตำบลดงมะรุม โรงเรียนบ้านวังไผ่ และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ สีเขียวบริเวณวัดวังไผ่ เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้สามารถช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ตามมาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนและเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page