top of page

นายกธงชัย วงษ์ศรีไทย ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุม ปี ๒๕๖๕

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุม นายธงชัย วงษ์ศรีไทย ประธานกองทุน ฯ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุม ในการพิจารณาดำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page