top of page

ตะกร้าจากหวายเทียมจาก โครงการอบรมเยาวชนอาชีพสานตะกร้าหวายเทียม

ตะกร้าจากหวายเทียม:

ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โดยนายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุม ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี/กลุ่มจักรสาน /กลุ่มเยาวชนร่วมกันผลิตสินค้าชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของตำบลดงมะรุม สร้างรายได้ ขยายโอกาส และสร้างงานให้กับชุมชน จาก โครงการอบรมเยาวชนอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page