top of page

ด่วน! จังหวัดลพบุรี มีคำสั่งให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง

อัปเดตเมื่อ 21 พ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ #ลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีคำสั่งให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหะสถาน หรือเมื่อเข้าไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่นใด #ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page