top of page

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ออกติดตามตรวจสอบความครบถ้วนของรายการวัสดุเพื่อนำไปปรับ/ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page