top of page

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเป็นกรณีเร่งด่วน

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอัคคีภัย นายสุริยา แก้วฆ้องวง ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะรี ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page