top of page

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" โดยกระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ขอประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ให้ประชาชนทราบ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรเวลาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกอากาศในรายการเพื่อร่วมสนทนาในประเด็นความสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ 100% ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 12.15 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งประชาสัมพันธ์ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page