top of page

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ที่นี่

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและลำดับที่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page