top of page

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

  • วันนี้ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ โดยสแกนที่ ภาพด้านล่างนี้
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page