top of page

กิจกรรมการฝึกอาชีพ ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ครู กศน. ได้จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ "ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" ขอเชิญชวนประชาชนท่านใด ที่สนใจร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพ "ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพดงมะรุม โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการ ที่แจ้งมานี้

วันที่ 19 มค 64 3. เจลล้างมือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 วันที่ 20 มค 64 4. เจลล้างมือ กศน.ตำบลดงมะรุม หมู่ 7 วันที่ 21 มค 64 5. เจลล้างมือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม หมู่ 2

วันที่ 22 มค 64 6. เจลล้างมือ วัดเนินจันทร์ หมู่ 3 วันที่ 25 มค 64 7. เจลล้างมือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 วันที่ 26 มค 64 8. ทำหน้ากากอนามัย ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดงมะรุม หมู่ 11 วันที่ 27 มค 64
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page